affligem HOME
CONTACT

Abdij Affligem
Deze benedictijnerabdij werd in 1074 gesticht door zes roofridders. Fulgentius werd als eerste abt gekozen in 1087. Onder zijn bestuur kende de abdij een buitengewone expansie. De abdij groeide uit tot één van de belangrijkste abdijen van de oude Nederlanden. Van de oorspronkelijke gebouwen is haast niets meer over. Onafhankelijkheids- en godsdienstoorlogen en later de Franse Revolutie, hebben de abdij niet gespaard.
De abdij kan niet bezocht worden en is dus enkel aan de buitenkant te bezichtigen. De schilderachtige kerkruïne met vijf gotische vensters, daterend uit de 14de eeuw en het statige bisschoppenhuis in laat-barokstijl (1720) zijn een bezoek zeker waard.
In de vroegere zuivelfabriek is nu het Cultureel Centrum ondergebracht. Regelmatig worden er tentoonstellingen, conferenties en andere activiteiten georganiseerd. Er is ook een archeologisch museum waar oudheidkundige voorwerpen uit opgravingen op het terrein van de middeleeuwse abdij tentoongesteld worden. Elk jaar wordt er op 15 augustus een bidtocht, toewijding en eucharistieviering ter ere van O.L.-Vrouw gehouden.
Info:
Abdij Affligem, Abdijstraat 6, Affligem - Tel: 053 66.70.25

 

Abdij Maria Mediatrix
De abdij Maria Mediatrix is een contemplatieve benedictinessenabdij, toegewijd aan Maria Middelares. Ze werd in 1921 opgericht door Dom Franco de Wyels, later abt van de Abdij Affligem, en de Nederlandse bekeerlinge Gertrudis Schim van der Loeff.
Gelegen aan de Aalsterse Dreef, springt vooral de sierlijke voorgevel met het ranke torentje in het oog. In de kloosterkapel staat een beeld van O.L.-Vrouw-Middelares, geïnspireerd op beeldhouwwerk in de abdij van Maria Laach.
Van de abdij met haar bijhorende landgoed van 10 ha wordt ongeveer 3 ha (1997) verhuurd aan een wijnbouwer (Herman Troch) en in 1999 werd ook een achtervleugel van het abdijgebouw verhuurd aan de vzw De Kluizerij, een centrum voor vorming en ontmoeting. In 2006 zijn de zeven slotzusters in alle stilte verhuisd naar een woning in Leuven. De imposante abdijgebouwen worden nu ook gehuurd door de vzw De Kluizerij. De Kluizerij biedt een schitterend en onvergelijkbaar kader om vergaderingen, cursussen, jaar-activiteiten, herbronning of trainingsdagen tot een succes te maken, eventueel met overnachting.