affligem HOME
CONTACT

De pastorie van Hekelgem
De pastorie van Hekelgem, daterend van 1779, was één der voornaamste pastorieën in West-Brabant. Het pastoriedomein, een landgoed omringd door brede grachten, maakt deel uit van het Fosselbos.

De pastorie van Essene
De vroegere pastorie van Essene, een zeer mooi gebouw met hoge steekboog vensters en met een voordeur die sierlijk omlijst is met ardijn, werd in 1758 gebouwd door de abdij Affligem. Een gedenksteen herinnert aan de bouwheer, proost Fulgentius Biebuycck. In de tuin is een zonnewijzer uit 1801 te bewonderen.

Sluis
Dit buitengoed van de abdij Affligem, bevindt zich in de Stationsstraat. Het werd reeds vermeld in 1660. Het gebouw wordt geflankeerd door twee overluifelde inrijpoorten. De ingang is afglijnd met zandstenen muurbanden met een rondboogvenster en een houten fronton.

Grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
In Teralfene, in de Balleistraat, bevindt zich verkleinde weergave van de Massabiellegrot te Lourdes. Frans Temmerman bouwde de grot in 1885 als dank voor de genezing van zijn moeder. De grotdevotie heeft nog steeds een levendig karakter, vooral in de maand mei met eucharistieviering, kaarskensprocessie en iedere dag rozenkrans. De vzw "Vrienden van de Grot" waakt over het voortbestaan en het onderhoud van de grot.