affligem HOME
CONTACT

Boerenmarkt
Iedere vrijdag op het kerkplein van Teralfene, tijdens de winter van 17u tot 19u en tijdens de zomer van 18u tot 20u.

KERMISSEN
Hekelgem
- Fluitjes- /Kluiskermis: met Beloken Pasen
- Fosselkermis: op de derde zondag na Pasen
- Sinksenkermis: op Pinksterzondag en -maandag
- Matteinfeesten: met Pinksteren
- Koudenbergkermis: op de tweede zondag van juli
- Bleregemkermis: op de eerste zondag van augustus

Essene
- Sint-Antoniuskermis: op 17 januari of de daaropvolgende zondag
- Papkermis/Kleine kermis: op 2 juli of de daaropvolgende zondag
- Domentkermis: op de derde zondag van juli
- Grote Kermis: op de derde zondag van augustus
- Hauwijkkermis: op 8 september of de daaropvolgende zondag
- Bellestraatkermis: op de vierde zondag van september

Teralfene
- Kermis Dries: op de derde zondag van mei
- Kermis Daal: op de eerste zondag van juni
- Kermis Teralfene: op de eerste zondag van septembe