affligem HOME
CONTACT

Affligem dorp.
Affligem is een gemeente in Vlaams-Brabant, pal op de grens met Oost-Vlaanderen. Affligem behoort tot het westelijke deel van het Pajottenland. De gemeente telt meer dan 13.000 inwoners, of Affligemnaren. De gemeente grenst aan Aalst in het noorden en westen, Denderleeuw in het zuidwesten, Liedekerke in het zuiden, Ternat in het zuidoosten en Asse in het oosten.
Affligem is wellicht het best bekend als het punt waar dagelijks de files op de A10/E40 Oostende-Brussel ontstaan. Affligem beschikt over een eigen afrit: 19a, compleet met een carpool-parking.

De vroegste vermeldingen van de plaatsnaam Affligem zijn Afnegen (1096), Haffligeniensis (1100), Haflengeint (1105) en Affligiensis (1112). De naam Affligem in haar huidige vorm komt voor het eerst voor in 1130. Hij komt voort uit het Germaanse Abulingahaim, dat op zijn beurt is opgebouwd uit de persoonsnaam Abulo- (of Avilo-), het verzamelsuffix -inga en het het woord haim-az "huis, nederzetting". De naam van de gemeente betekent dus letterlijk "woonplaats van de mensen/stam van Abulo/Avilo".
De huidige gemeente Affligem is op 1 januari 1977 ontstaan uit de fusie van de voormalige gemeenten die nu deelgemeenten zijn: Essene, Hekelgem en Teralfene.
De gemeentenaam 'Affligem' kwam in voege op 9 juli 1980. Voordien werd de fusiegemeente Hekelgem genoemd, tot ongenoegen van velen. Het was dankzij een wetsvoorstel van Jef Valkeniers uit Schepdaal dat de naam van de fusiegemeente Groot-Hekelgem begin 1979 officieel werd gewijzigd in Affligem.
Het wapenschild van de gemeente Affligem (decreet 23 januari 1977) is afgeleid van het vroegere zegel van de schepenbank van de abdij van Affligem.
He
t huidige gemeentehuis ontstond uit het nijverheidscomplex Boplaco, dat werd aangekocht omwille van zijn gunstige ligging in het geografisch centrum van Affligem. Aan het gemeentelijk centrum werden vele uitbreidingen aangebracht: een politiegebouw met magazijnen (1981), de sporthal "Bellekouter" en het cultureel centrum "Bellekouter" (1999).