MOLENS

De oude molen

De oude molen dateert uit 1785. Hij werd gebouwd door Jozef van Lierde, op een plek waar voorheen een houten molen stond. De molen is als monument beschermd. Er werd gemalen tot in 1950. De huidige eigenaar, Dirk Nevens, heeft de molen prachtig gerestaureerd.


De nieuwe molen

Deze molen, gebouwd in 1827 op de westflank van de Molenberg, was de trots van het molenaarsgeslacht De Vis. Sedert 1952 is hij buiten gebruik en verviel hij zienderogen. Enkel het molenhuis bleef bewaard.